เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขปรับปรุงระบบให้มีความถูกต้องมากขึ้น ขอกรุณากรอกรายละเอียดของปัญหาและชื่อของคุณเพื่อที่ทางผู้จัดทำระบบจะได้แก้ไขปัญหาและติดต่อกลับคุณเพื่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาเพิ่มเติม

รายงานปัญหาการใช้งานระบบ
ปัญหาที่พบ :
รายละเอียดปัญหา :
ชื่อผู้แจ้งปัญหา :
เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์ ผู้แจ้ง:
สังกัดของผู้แจ้งปัญหา :
 
บันทึกปัญหาที่พบ
 
ขอบคุณที่สำหรับข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ

กลุ่มงานหลักเกณท์ โทร. 02-509-3654 ต่อ 1201